1
Bạn cần hỗ trợ?

hợp với tất cả các mệnh

Xuất xứ: Khánh Hòa - chất liệu Trầm núi tự nhiên.
Sử dụng: Số lượng hạt của vòng tay đẹp nhất là số chia cho 4 và dư 1, tức là những số nằm ở cung “sinh” trong vòng luân hồi “sinh lão bệnh tử” của con người. Điều này sẽ đem đến sự may mắn, cát tường cho người sở hữu, làm ăn phát đạt, cuộc sống cực thịnh.

Mua ngay

  • Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

Copyright © 2017 - All Rights Reserved. Design by http://tramhuong.top

Hotline